نویسنده امیرحسین بدخشان

به دنیای تکنولوژی و خودرو علاقه زیادی دارد. معمولا در اوغات فراغت به طبیعتگردی و کوهپیمایی مشغول است و از تجربه اتفاقات جدید و هیجان انگیز، لذت می برد.